Kommentarer från deltagare

Deltagare HLR-Utbildning


"Trodde att jag hade lärt mig detta innan men lärde mig mycket nytt."

Deltagare HLR-Utbildning


"Jag har fått mycket mer kunskap om HLR, hur man ska agera och gå tillväga."

Deltagare HLR-Utbildning


"För mig som har gått denna kurs innan så var det nyttigt med lite överkurs"

Deltagare HLR-Utbildning


"Denna kurs motsvarade mer än förväntningarna"

Deltagare HLR-utbildning

" Jag har varit på flera HLR-utbildningar och Björns genomgång var den överlägset bästa"

"Massor med mer kunskap. Större kännedom om olika situationer/symtom jag kan tänkas ställas inför" (8/4-19)

"Mer än förväntan" (8/4-19)

"Jag trodde det skulle vara mycket praktik bara men utbildningen verkligen överträffade mina förväntningar och var heltäckande" (8/4-19)

"Trodde det skulle vara tråkigt men blev verkligen motbevisad, var väldigt trevligt och informativt" (4/4-19)

"Utbildningen var både bra och intressant" (4/4-19)

"Utbildningen har gett mig det jag förväntade mig och mer därtill från vardagshändelser" (4/4-19)

"Klockrent!, berättelser ur det verkliga livet är bra så man får en bättre inblick i hur det faktiskt ser ut" (3/4-19)

"Att få repetion och att känna sig säkrare på hur jag ska agera när en situation uppstår"

"En välbehövlig repetion och alltid bra med lite extra kunskap som jag inte hade förut"

"Det var bra att få praktik om det skulle vara skarpt läge och få se hur hjärtstartaren fungerar i verkligheten "

"Denna HLR-kurs gav mig verkligen känslan att VÅGA hjälpa till när det är skarpt läge"

"Har fått mycket mer djupgående information än på någon annan tidigare kurs"